Nehodové lokality

Tato aplikace slouží k náhledu na silniční síť z pohledu bezpečnosti provozu, konkrétně zobrazuje vybrané nebezpečné lokality.

Nehodové lokality vznikají jednou ročně ze záznamů dopravních nehod. Výběrové kriterium místa častých dopravních nehod:

  • nejméně 3 nehody s osobními následky za 1 rok nebo
  • nejméně 3 nehody s osobními následky stejného typu za 3 roky nebo
  • nejméně 5 nehod stejného typu za 1 rok.

Mají-li posuzované mezikřižovatkové úseky délku menší než 250 m, potom se jako směrodatná bere skutečná délka. Za nehody v křižovatce se považují nehody, které se přihodily blíže než 125 m od středu křižovatky.

V systému jsou data od roku 2008. Aktualizace probíhá vždy po uzavření kalendářního roku.

Vstup do aplikace